Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych

Niepełnosprawność, czyli stała lub okresowa niezdolność do wykonywania pracy i do funkcjonowania w społeczeństwie oznacza konieczność rehabilitacji. Z zabiegów mających na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności można korzystać w domowym zaciszu, w państwowych i prywatnych placówkach medycznych znajdujących się w miejscowości zamieszkania oraz w ośrodkach znajdujących się w innych rejonach kraju w ramach turnusów rehabilitacyjnych.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Termin „turnus rehabilitacyjny” bardzo często jest mylony i używany zamiennie z sanatorium, tymczasem w sanatorium stosowane są zabiegi lecznicze, natomiast na turnusach zabiegi wspomagające rehabilitację zawodową i społeczną. Podczas 14-dniowego pobytu w ośrodku,  minimum 20-sto osobowa grupa z tym samym rodzajem niepełnosprawności i podobnymi schorzeniami oraz potrzebami pod okiem wykwalifikowanym specjalistów realizuje specjalnie przygotowany program.

Jakie są rodzaje turnusów rehabilitacyjnych?

Pierwszym kryterium podziału jest sposób płatności. Niepełnosprawni mogą skorzystać z dofinansowania przez PFRON lub zapłacić w całości za turnus z własnej kieszeni. Drugim kryterium jest charakter i cel turnusu tzn. można wybrać turnus usprawniający-rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy lub sportowy, szkoleniowy, psychoterapeutyczny, rozwijający pasje i uzdolnienia.

Kto może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób potrzebujących rehabilitacji m.in. w związku z dysfunkcją narządów ruchu, mowy, słuchu, wzroku, cierpiących na padaczkę czy zaburzenia psychiczne. Po otrzymaniu orzeczenia i skierowania od lekarza, kandydat do udziału w turnusie samodzielnie wyszukuje miejsce odbywania zabiegów. Jeśli turnus jest dofinansowany należy pamiętać o tym, że miejsce i profil leczenia musi być zgodny z zaleceniami lekarza, a wybrany ośrodek musi być wpisany do odpowiedniego rejestru. Osoby, które decydują się na wyjazd prywatny, mają duży wybór – coraz więcej placówek i ośrodków ma w swojej ofercie taki pobyt, jedynym ograniczeniem jest budżet.

Zmiana klimatu i otoczenia, wypoczynek w komfortowych warunkach, profesjonalne zabiegi, ale przede wszystkim towarzystwo osób z podobnymi problemami wpływa kojąco na psychikę uczestnika turnusu i trudno tego nie docenić. Dobre samopoczucie, jak wiadomo, jest podstawą do wyzdrowienia. Nawet jeśli nie całkowitego i pełnego. Każdy, kto potrzebuje pomocy w powrocie do sprawności powinien mieć możliwość takiego wyjazdu i z niego skorzystać.