Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia następujące specyficzne zaburzenia osobowości: