SFT - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Ważniejsze podejścia psychoterapeutyczne, z którymi można się spotkać przy poszukiwaniu psychoterapii:
Psychoterapia psychoanalitycznaPoznawczo - behawioralnaDialektyczno - behawioralna
Oparta na mentalizacjiTerapia schematu
SFT (Schema Focused Therapy)

Terapia schematu

autorstwa J. E. Younga, która wywodzi się z terapii poznawczej Becka. Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych. Kluczowe kroki w realizacji tego to uczenie się, jak:
• Zatrzymać błędny styl radzenia sobie i tryby, które blokują kontakt z uczuciami,
• „uzdrowienie” schematów i podatnych na zranienie trybów poprzez zaspokojenie potrzeb emocjonalnych w relacji terapeutycznej i poza nią,
• Włączenie rozsądnych granic dla złości, impulsywnych lub nadkompensujących schematów i trybów,
• Walka ze zbyt krytycznymi lub wymagającymi schematami i trybami,
• Budowanie zdrowych schematów i trybów.
Postępowanie takie nie ma potwierdzonych badaniami dowodów skuteczności.

Raport dobrych praktyk, Peron 7F, 2013.
Wróć do spisu treści