Przeniesienie - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości oraz ich leczeniu, można spotkać się z terminami, które warto wyjaśnić:
DiagnozaDepersonalizacjaBorderlinePrzeciwprzeniesienie
PsychozaMentalizacjaPrzeniesienie
Przeniesienie

Przemieszczenie wzorców, myśli, zachowań i uczuć, pierwotnie przeżywanych w związku ze znaczącymi osobami w dzieciństwie, na jakąś osobę, z którą podmiot pozostaje w bieżącej relacji interpersonalnej. Ponieważ zachodzący w tym przypadku proces jest w znacznym stopniu nieświadomy, pacjent nie dostrzega źródeł przeniesieniowych zachowań, fantazji i uczuć (takich jak miłość, nienawiść czy gniew). Z punktu widzenia podmiotu zjawisko przeniesienia pojawia się spontanicznie i czasami bywa przykre. Postaciami, które najczęściej są przedmiotami przeniesienia są rodzice, ale bywa nimi także rodzeństwo, dziadkowie, nauczyciele, lekarze i dziecięcy idole.*
Autorzy Słownika piszą dalej, iż przeniesienie pojawia się też w różnych okolicznościach poza procesem psychoanalizy: w innych typach psychoterapii, w relacjach związanych z leczeniem, w szkole, w pracy i w interakcjach społecznych. Jednakże w procesie psychoanalizy czy psychoterapii nabiera ono szczególnej siły, którą można wykorzystać do leczenia pacjentów, czyli rekonstruowania poprzez interpretacje w specjalnych warunkach psychoterapii, tego co pojawia się w przeniesieniu.

*B.E. Moore, B.D. Fine, Słownik psychoanalizy. Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996.

Wróć do spisu treści