Anna Chadzińska – Bielaszka

Katalog własnych preferencji.
Jakiej pracy powinieneś szukać?

Co najbardziej interesuje pracodawcę w momencie poszukiwania nowego pracownika? 
To, co kandydat potrafi, z czym od razu może sobie poradzić, ewentualnie czego jest w stanie szybko się nauczyć.

Gdy zastanawiamy się, czym chcielibyśmy zajmować się w pracy, przypominamy sobie sytuacje, w których dobrze poradziliśmy sobie, zadania, których wykonywanie sprawiło nam przyjemność albo przyszło z łatwością. Gromadzimy doświadczenia i w oparciu o nie poszerzamy swoją wiedzę na temat własnych umiejętności i preferencji.

Idealnie jest, gdy oczekiwania nasze i pracodawcy spotkają się w jednym punkcie. Aby zwiększyć na to szansę, powinniśmy dokładnie wiedzieć, czego szukamy, w czym odnajdziemy się najlepiej. Stosunkowo łatwo można przełożyć pozytywne doświadczenia zawodowe na listę oczekiwań dotyczących przyszłej pracy. Również nietrafione wybory dostarczają użytecznych i zrozumiałych informacji. 
Co jednak, jeśli nie mamy zbyt wielu doświadczeń albo dobre wspomnienia nie wiążą się z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku? Proponujemy poszukanie konkretnych wspomnień – niekoniecznie związanych wprost z pracą – i zastanowienie się nad nimi. Wnioski nie będą zwykle gotowymi odpowiedziami – będą wymagały w następnej kolejności weryfikacji w realnych sytuacjach zawodowych – ale dostarczą nam wskazówek, gdzie szukać i jakie obszary testować. Dla ułatwienia prezentujemy możliwe kierunki poszukiwań.

Współpraca – Jakie masz doświadczenia we współdziałaniu? Co lubisz w sytuacjach, w których zadanie realizowane jest wspólnie przez zespół, a co Ci w nich przeszkadza?

Praca samodzielna – Czy chętnie odpowiadasz jednoosobowo za rezultat, czy wolisz, gdy odpowiedzialność spoczywa na kilku osobach? Czy pracując samodzielnie, lepiej się koncentrujesz, łatwiej podejmujesz decyzje, działasz sprawniej, czy przeciwnie?

Kontakty z ludźmi – Czy chętnie spotykasz się z ludźmi w sytuacjach zawodowych, rozmawiasz z nimi przez telefon?

Wyjazdy służbowe i praca w ruchu – Czy wolisz pracować w jednym miejscu, np. chodzić codziennie do biura? Czy chętniej podróżujesz, ciągle zmieniasz miejsce pobytu, spędzasz dużo czasu w samochodzie lub pociągu? A może niechętnie opuszczasz swoje miejsce zamieszkania, ale lubisz załatwiać sprawy w urzędach, przemieszczać się między punktami, w których działa Twój pracodawca lub w których jest coś do załatwienia?

Rutyna lub nowe pomysły – Czy dobrze się czujesz, wykonując dobrze Ci znane, powtarzalne czynności? Czy lubisz poczucie pewności, jak dane zadanie powinno być wykonane, a brak tej pewności stanowi dla Ciebie istotną trudność? Czy chętnie wymyślasz nowe rozwiązania, generujesz pomysły, testujesz nowe sposoby działania?

Organizowanie – Czy chętnie podejmujesz się zorganizowania jakiegoś przedsięwzięcia, spotkania, wspólnego działania? Czy lubisz „mieć stery w swoich rękach”, gdy dzieje się coś nowego lub powstaje zamieszanie? Czy łatwo dochodzisz do przekonania, co należy zrobić, by zapanować nad sytuacją? Czy inni zwykle słuchają Twoich propozycji? Czy potrafisz przewidzieć możliwe trudności i im zapobiec?

Praca z dokumentami – Czy lubisz sporządzać notatki, opracowywać i porządkować dokumenty? A może wolisz unikać wszelkich papierów? Czy forma elektroniczna jest dla Ciebie bardziej przyjazna?

Uczenie się – Czy lubisz poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności? Czy chętnie poświęcasz swój wolny czas na czytanie branżowej literatury, szukanie wskazówek i rozwiązań problemów? Czy lubisz poznawać nowe programy i uczyć się obsługi nowych urządzeń? Czy chętnie wypróbowujesz nowinki techniczne? Czy lubisz dowiadywać się, jak różni specjaliści radzą sobie z poszczególnymi problemami i testować te rozwiązania w praktyce? Czy lubisz przekładać teorię na praktykę?

Uczenie innych – Czy chętnie dzielisz się swoją wiedzą? Czy znając rozwiązanie, zostawiasz to dla siebie, czy od razu mówisz o tym – nie czekając nawet na pytania? Czy lubisz wprowadzać inne osoby na nowe stanowisko lub przekazywać im informacje na temat skutecznych sposobów radzenia sobie w określonych sytuacjach?

Przeszukiwanie Internetu i innych źródeł – Czy spędzasz wiele czasu, poszukując informacji w książkach, Internecie i innych źródłach? Czy potrafisz skutecznie znajdować potrzebne informacje? Czy sprawia Ci to przyjemność?

Pisanie tekstów – Czy umiesz i lubisz pisać dłuższe lub krótsze teksty: artykuły, notatki, dokumenty, opisy? Czy posługujesz się poprawnym, ładnym, bogatym językiem? Czy dobrze piszesz pod względem stylistyki, ortografii i interpunkcji? Czy cieszy Cię to, czy nuży bądź irytuje? Raczej umiesz, czy lubisz pisać?

Praca fizyczna – Czy lubisz wysiłek fizyczny? Czy odpowiada Ci praca na powietrzu, czy wolisz pracować w pomieszczeniach zamkniętych?

Analiza i synteza – Czy chętnie rozważasz różne aspekty danej sprawy, zastanawiasz się nad interpretacją większej ilości danych, wyciągasz wnioski? Czy chętniej wychodzisz od ogółu i rozkładasz problem na elementy, dostrzegając liczne szczegóły, czy odwrotnie – wolisz łączyć dostępne dane w całość?

Opiekowanie się – Czy sprawia Ci satysfakcję zajmowanie się innymi, słabszymi, potrzebującymi pomocy? Czy chętnie wspierasz ludzi w trudnych sytuacjach? Czy masz doświadczenie opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi?

Krótko- i długoterminowe zadania – Czy zależy Ci, aby Twoje działania szybko przynosiły efekty? Czy możesz długo czekać na rezultaty swojej pracy? Czy lubisz duże projekty, których realizacja wymaga dużego nakładu pracy i rozciąga się w czasie? A może wolisz w tym czasie zrealizować wiele drobnych zadań?

Obsługa lub serwis urządzeń – Czy interesują Cię zagadnienia techniczne? Czy lubisz zajmować się obsługą urządzeń? Czy w razie awarii podejmujesz próbę rozwiązania problemu zanim zdecydujesz się zwrócić się do fachowca?

Akceptacja procedur – Czy dobrze czujesz się, gdy zasady pracy są jednoznacznie uregulowane? Czy według Twoich doświadczeń przepisy i regulaminy raczej porządkują rzeczywistość, czy utrudniają efektywne działanie?

Kontakt z pieniędzmi – Czy praca wymagająca stałego lub doraźnego kontaktu z pieniędzmi (przyjmowanie wpłat, płacenie za zakupy firmowe itd.) byłaby dla Ciebie akceptowalna? Czy odpowiedzialność finansowa stanowi dla Ciebie jakąś trudność?

Dokładność i tempo pracy – Czy pracujesz zwykle szybko? Czy bardzo starannie wykonujesz swoje zadania? Czy bardziej zależy Ci na dokładności, czy na szybkim tempie pracy?

Otoczenie – W jakim otoczeniu czujesz się najlepiej? Czy ma dla Ciebie duże znaczenie estetyka wnętrz? Czy lubisz pracować na świeżym powietrzu? Czy wolisz ciszę, czy przeciwnie – w zupełnej ciszy czujesz się nieswojo?

Godziny pracy – Czy zależy Ci na stałych godzinach pracy? Czy wolisz pracę w różnych godzinach, pozwalającą na różne gospodarowanie czasem wolnym w ciągu dnia (np. załatwienie spraw w urzędach)? Czy wolisz gwarantowaną liczbę godzin, czy bardziej elastyczny rozkład, zależny od natężenia zadań? Czy potrzebujesz mieć zaplanowany czas pracy z dużym wyprzedzeniem, czy zmiany w ostatniej chwili znacząco Cię dezorganizują?

Powyższy katalog nie wyczerpuje pytań, na które można odpowiadać, szukając dla siebie najlepszego miejsca pracy. Daje jednak okazję przeanalizowania wielu ważnych aspektów, które decydują o tym, na ile dobrze czujemy się na swoim stanowisku. Wszystkich życzeń zapewne nie uda się spełnić, ale wiedząc, co ma dla nas kluczowe znaczenie, możemy bardziej trafnie szukać dla siebie najkorzystniejszych opcji. Zwróćmy uwagę również na pojedyncze, drobne sygnały. Zdarza się często, że osoby przekonane, że nie miały danych doświadczeń, zaczynają zastanawiać się nad kolejnymi kwestiami i dochodzą do przekonania, że w rzeczywistości doświadczyły już znacznie więcej.

Warto też pomyśleć, jakie kompromisy są dla nas dopuszczalne – na jakieś zapewne będziemy musieli pójść. Znając swoje priorytety, zwiększamy szansę na trafienie do firmy, w której spełnione będą przynajmniej najważniejsze dla nas punkty. Podejmując kolejne zatrudnienia, coraz lepiej poznajemy swoje preferencje. Nawet jeśli od razu nie uda się zaspokoić swoich najważniejszych potrzeb dotyczących pracy, wiedza o nich nada kierunek naszym poszukiwaniom, a na obecnym stanowisku będziemy mogli próbować zbliżyć się do pożądanej sytuacji.