Oddziały stacjonarne - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści

Menu główne:

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie
Ul. Babińskiego 29.

OLZOiN jest jednostką Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie przeznaczoną do leczenia tzw. specyficznych zaburzeń osobowości. W głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru – osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej czy histrionicznej. Dysponuje 35. miejscami w trybie stacjonarnym.
Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z głębszymi zaburzeniami osobowości, których trudno jest leczyć tylko w warunkach ambulatoryjnych czy oddziału dziennego. Zazwyczaj mają oni za sobą historię wielokrotnych pobytów w szpitalach psychiatrycznych z objawami depresji, samouszkodzeń, prób i tendencji samobójczych, uzależnień oraz zaburzeń jedzenia.
Głównymi metodami terapii są: indywidualna psychoterapia psychoanalityczna, analitycznie zorientowana psychoterapia grupowa, społeczność terapeutyczna.

Pacjenci nie kwalifikowani do leczenia w Oddziale, to:
 • pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii
 • pacjenci z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego
 • z wysokim ryzykiem używania przemocy, w trakcie spraw sądowych
 • Pacjenci uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu abstynencji

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic przyjmuje do leczenia kobiety i mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia. Terapia w oddziale trwa 24 tygodnie.
Kontakt z oddziałem: tel. 126524317, e-mail: oddzial7f@babinski.pl
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych nr VI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Ul. Skarszewska 7

Oddział dysponuje 24 miejscami, dla kobiet i mężczyzn, w trybie otwartym, całodobowym, 7 dni w tygodniu. Na oddział przyjmowane są osoby po ukończeniu 18 roku życia i po przejściu kwalifikacji.
Pacjenci nie kwalifikowani do leczenia w oddziale:
 • pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii
 • pacjenci z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego
 • z wysokim ryzykiem używania przemocy, w trakcie spraw sądowych
 • uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu abstynencji

Terapia
Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ.Zgodnie z limitem czasu trwania hospitalizacji, określonym przez NFZ, trwa do 24 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i do 12 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, odżywiania i snu. Ze względu na psychoterapeutyczny charakter leczenia i czas potrzebny do zbudowania relacji terapeutycznej, pacjentom sugeruje się skorzystanie z maksymalnego, refundowanego okresu trwania hospitalizacji.
Głównymi metodami leczenia są:
 • Psychoterapia indywidualna w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym
 • Społeczność terapeutyczna
 • Metody dodatkowe to: bioenergetyka wg Lowena, psychorysunek, psychoedukacja

Kontakt z oddziałem: tel. 585620600, wew. 2137.  E-mail: oddzialnerwic@gmail.com

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego