Mentalizacja - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości oraz ich leczeniu, można spotkać się z terminami, które warto wyjaśnić:
DiagnozaDepersonalizacjaBorderlinePrzeciwprzeniesienie
PsychozaMentalizacjaPrzeniesienie
Mentalizacja

to zdolność rozumienia stanów umysłowych swoich i innych ludzi; rozumienia zachowania siebie i innych w kategoriach myśli, uczuć, życzeń i pragnień. Jest ważnym osiągnięciem rozwojowym, który ma swój początek w relacji utworzonej z ważnym opiekunem. Innymi słowy nasze rozumienie innych i siebie w zasadniczym stopniu zależy od tego czy nasze własne stany umysłu były adekwatnie rozumiane przez troskliwych, uważnych, niezagrażających, opiekunów w okresie niemowlęctwa.
Zdolność do rozumienia tego co dzieje się w umyśle moim, jak i tego drugiego, zależy również od obecnej kompetencji w zakresie podtrzymania mentalizacji, jak poczucie zmęczenia, kontekst w jakim się znajdujemy. W niektórych kontekstach będziemy umieli podtrzymać myślenie w innych nie.

Wróć do spisu treści