MBT - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Ważniejsze podejścia psychoterapeutyczne, z którymi można się spotkać przy poszukiwaniu psychoterapii:
Psychoterapia psychoanalitycznaPoznawczo - behawioralnaDialektyczno - behawioralna
Oparta na mentalizacjiTerapia schematu
MBT (Mentalisation Based Therapy)

Terapia oparta na mentalizacji,

autorstwa A. Batemana i P. Fonagy’ego, opiera się na założeniach psychoterapii psychoanalitycznej (psychodynamicznej). Na bazie licznych obserwacji stwierdzono, że u pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline zazwyczaj dochodzi do wczesnych zaburzeń w interakcji z tzw. pierwotnym obiektem przywiązania (czyli najczęściej z matką). To w późniejszym życiu skutkuje poważnymi trudnościami w relacjach międzyludzkich. Praca terapeutyczna bazuje na relacji terapeutycznej i powstającym przeniesieniu. Cele leczenia w pierwszej kolejności obejmują poprawę regulacji afektu. Leczenie prowadzone jest głównie w warunkach ambulatoryjnych lub w oddziałach dziennych.
Wykazano skuteczność tej formy terapii w badaniach długoterminowych, tj. trwających osiemnaście i trzydzieści sześć miesięcy. MBT jest terapią rekomendowaną do stosowania przede wszystkim w lecznictwie ambulatoryjnym. Wykazano jej korzystny wpływ na zachowania autoagresywne, objawy psychopatologiczne (głównie depresyjne) oraz na interakcje społeczne.

Raport dobrych praktyk, Peron7F, 2013.
Wróć do spisu treści