Kraków - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści

Menu główne:

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Krakowie

Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego zajmuje się leczeniem nerwic i zaburzeń osobowości. Leczenie psychoterapią prowadzone jest zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Codziennie prowadzonych jest 6 grup terapeutycznych po 3 przed- i popołudniu dla łącznie około 50 pacjentów. Grupy prowadzone są w formie oddziału dziennego, co oznacza, że pacjenci mieszkają w swoich domach, a do Zakładu przychodzą codziennie na terapię.

Przyjęcia do Oddziału odbywają się po przejściu szerokiej diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej w naszej Poradni. Dla naszych pacjentów zapewniamy również zależnie od potrzeb odpowiednie konsultacje, w tym seksuologiczne. Wszystkie świadczenia oferowane w Zakładzie są kontraktowane w ramach NFZ.

Leczenie obejmuje wszystkie dolegliwości nerwicowe, psychosomatyczne, związane ze stresem i zaburzenia osobowości. Prowadzimy również leczenie zaburzeń zachowania i zaburzeń jedzenia towarzyszących często innym zaburzeniom psychicznym.

Kontakt z oddziałem: tel. 126337216, e-mail: zpsychoterapii@su.krakow.pl
Psychiatryczny Oddział Dzienny Scanmed

Celem pracy Psychiatrycznego Oddziału Dziennego jest diagnostyka i leczenie oraz wczesna rehabilitacja dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (niepsychotycznymi i psychotycznymi), objętych opieką tutejszej Poradni Zdrowia Psychicznego, a także kierowanych przez lekarzy specjalistów z innych ośrodków.

Specyficznym celem pracy terapeutycznej w tutejszym Oddziale Dziennym jest opieka psychiatryczna dla studentów, tradycyjnie związanych z ośrodkiem – dawny ZOZ dla Szkół Wyższych. Dla nich prowadzony jest profilowany program pracy grupy terapeutycznej problemów adaptacyjnych, lękowych, neurotycznych, osobowości, jako najczęstszych zaburzeń charakterystycznych dla tej grupy wiekowej. Pacjenci do grup terapeutycznych kwalifikowani są na podstawie rozmowy z psychoterapeutą prowadzącym terapię grupową. Zakwalifikowani są pacjenci z stosowną diagnozą psychiatryczną (wg. wytycznych NFZ) oraz z pełną diagnostyką psychologiczną zaburzeń psychicznych.

Kontakt z oddziałem: tel. 12 629 88 80, e-mail: psyche@multimedis.pl
Oddział Dzienny Psychiatryczny Mentalmed

Celem jest leczenie oraz rehabilitacja głębiej zaburzonych pacjentów – z zaburzeniami osobowości, nerwicami, chorobami psychicznymi.
Dla pacjentów zdolnych do testowania rzeczywistości i uzyskiwania wglądu proponujemy, obok farmakoterapii, jako główne narzędzie leczenia uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej opartej o psychodynamiczne rozumienie psychopatologii i analityczno – grupowy setting. Warto podkreślić, iż leczenie prowadzone jest w kameralnej grupie pacjentów, z intensywnym planem psychoterapeutycznym.

Kontakt z oddziałem: tel. 12 446 70 07, e-mail: sekretariat@mentalmed.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego