Diagnoza - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości oraz ich leczeniu, można spotkać się z terminami, które warto wyjaśnić:
DiagnozaDepersonalizacjaBorderlinePrzeciwprzeniesienie
PsychozaMentalizacjaPrzeniesienie
Diagnoza

Diagnoza zaburzeń osobowości obejmuje diagnozę psychiatryczną, która polega na rozpoznaniu u danego pacjenta jego zasadniczych trudności (tzw. objawów) i tym samym na przypisaniu mu określonego typu osobowości. Taka diagnoza nozologiczna stanowi zazwyczaj pewne uproszczenie, gdyż często pacjenci mają objawy mieszane różnych typów osobowości lub też wraz z zaburzeniami osobowości występują u nich inne objawy chorobowe. W procesie leczenia pacjentów  z zaburzeniami osobowości ta wstępna diagnoza zostaje znacząco poszerzona o diagnozę psychologiczną i funkcjonalną. Jej celem jest zrozumienie i opisanie sposobu, w jaki pacjent funkcjonuje psychicznie, w jaki sposób myśli, jak buduje relacje z innymi, jak radzi sobie z zadaniami życiowymi, trudnościami, itp. Chodzi również o wyjaśnienie, na ile to możliwe, w jaki sposób ukształtowała się taka, a nie inna osobowość pacjenta w odniesieniu do jego historii życia i ważnych życiowych doświadczeń.
Kiedy dana osoba z powodu swoich trudności zgłasza się do psychoterapii, terapeuta już w trakcie pierwszych spotkań (tzw. konsultacji) dokonuje ważnej wstępnej diagnozy. Musi ocenić czy ma do czynienia z zaburzeniami osobowości, czy danej osobie terapia może być pomocna, co będzie celem leczenia. Jest to jednak jedynie początek procesu diagnostycznego, który rozumiany jako stałe dążenie do lepszego rozumienia cech funkcjonowania osobowości pacjenta, jest integralnym elementem terapii.
Wróć do spisu treści