Depersonalizacja - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości oraz ich leczeniu, można spotkać się z terminami, które warto wyjaśnić:
DiagnozaDepersonalizacjaBorderlinePrzeciwprzeniesienie
PsychozaMentalizacjaPrzeniesienie
Depersonalizacja

Zakłócenie w postrzeganiu samego siebie, które powoduje, że zwykłe poczucie rzeczywistości jednostki zostaje czasowo utracone lub zmienione. Według Słownika psychoanalizy percepcja siebie danej osoby ulega rozszczepieniu na część obserwującą oraz uczestniczącą. Części ciała lub jego całość mogą wydawać się zmienione, nierealne, nie należące do podmiotu; uczucie przekonania co do własnej tożsamości pozostaje, lecz poczucie związku z częścią obserwującą jest silniejsze niż poczucie związku z częścią uczestniczącą. Zjawiskom tym często towarzyszą zawroty głowy, pojawiające się nagle i zanikające stopniowo. Doświadczenie nie ma charakteru urojeniowego, przypomina marzenie senne i przeważnie (choć nie zawsze) jest nieprzyjemne.
Wraz z depersonalizacją pojawia się zwłaszcza derealizacja, czyli poczucie obcości otoczenia; jedno z tych zjawisk może być dominujące. W sytuacjach rzeczywistego zewnętrznego zagrożenia każda osoba może doświadczyć depersonalizacji i derealizacji. Oba zjawiska służą zaprzeczeniowej fantazji, że zagrożenie nie jest realne lub, że podmiot jest jedynie widzem, niezaangażowanym w niebezpieczną sytuację.

Na podstawie: B.E. Moore, B.D. Fine, Słownik psychoanalizy. Jacek Santorski & Co. Wydawnictwo, Warszawa 1996.

Wróć do spisu treści