DBT - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Ważniejsze podejścia psychoterapeutyczne, z którymi można się spotkać przy poszukiwaniu psychoterapii:
Psychoterapia psychoanalitycznaPoznawczo - behawioralnaDialektyczno - behawioralna
Oparta na mentalizacjiTerapia schematu
DBT (Dialectical Behavior Therapy)

Terapia dialektyczno-behawioralna,

wywodzi się z nurtu terapii poznawczo – behawioralnej autorstwa M. Linehan. Stosowana jest ona zarówno w specjalistycznych oddziałach terapeutycznych (np. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Lubece, w Bochum), jak i w lecznictwie ambulatoryjnym (Centrum Psychiatrii w Weissenau).

W pierwszym etapie leczenie koncentruje się na ciężkich zaburzeniach kontroli zachowania, tj. samookaleczenia, tendencje samobójcze, wybuchy agresji, intoksykacje, nagłe hospitalizacje. W drugim etapie leczenie obejmuje zaburzenia towarzyszące tj. zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania się, uzależnienia.
Pacjenta najpierw uczy się nazywania i rozumienia swoich problemów emocjonalnych i poznawczych, które leżą u podłoża zachowań dysfunkcjonalnych; a następnie podczas tzw. treningu umiejętności nabywa on zdolności do lepszej regulacji emocji i tolerancji na stres, a także uczy się adekwatnych zachowań społecznych. Będąc w terapii pacjent może korzystać ze wsparcia telefonicznego lub internetowego.

Istnieją liczne publikacje oparte przede wszystkim na badaniach krótkoterminowych trwających trzy , i dwanaście miesięcy, które wskazują na dość wysoką skuteczność tej metody przede wszystkim w ograniczeniu zachowań autoagresywnych (w tym samobójczych) oraz w zakresie remisji objawów psychopatologicznych. Szczególnie polecana jest w leczeniu stacjonarnym i w interwencji kryzysowej.

Raport Dobrych Praktyk, Peron7F, 2013.
Wróć do spisu treści