Co to jest? - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
1. Zaburzenia osobowości to nie choroba, którą można złapać, albo się z nią urodzić, to raczej sposób bycia. Zaburzenia osobowości rozwijają się wraz z dojrzewaniem. To znaczy, że niektóre aspekty twojej osobowości mogą powodować powtarzające się problemy w życiu, zwłaszcza w relacjach. Trudności mogą pojawiać się w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, w pracy, w kontaktach z osobami pełniącymi funkcję opiekuńczą, a często we wszystkich relacjach społecznych łącznie.

2. Wyróżniamy 10 typów zaburzeń osobowości. Wielu klinicystów oraz pacjentów nie uznaje tych kategorii za użyteczne, jako że większość osób z głębszymi zaburzeniami osobowości ma objawy mieszane z różnych typów i precyzyjna diagnoza nie pomaga w decydowaniu o sposobie leczenia. Wielu profesjonalistów używa mniej pejoratywne określenia, takie jak „zespół PTSD”, albo „zaburzenia więzi”, albo skal, aby pokazać, że każdy jest na skali między lekkim a głębokim zaburzeniem: „każdy ma osobowość i nikt nie jest doskonały”.

3. Owe 10 typów zaburzeń dzieli się na grupy A, B i C (wg klasyfikacji DSM-IV).

   Grupa A: dziwnych i ekscentrycznych (osobowość paranoidalna, schizoidalna, schizotypowa)
   Grupa B: dramatycznie emocjonalnych czy niekonsekwentnych (osobowość histrioniczna, narcystyczna, antysocjalna i borderline),
   Grupa C: bojaźliwych i lękowych (osobowość obsesyjno – kompulsywna, unikająca i zależna)

4. Zaburzenia są bardzo powszechne – niektórzy badacze mówią o ponad 13% populacji, 25% spośród konsultacji lekarskich w biedniejszych dzielnicach miast, o większości więźniów i w końcu o połowie osób bezdomnych oraz od jednej do dwóch trzecich pacjentów szpitali psychiatrycznych. Generalnie pracujemy na rzecz około 4% spośród dotkniętych tym problemem ludzi, którzy mogliby skorzystać z pomocy.

5. Tym, którym można zdiagnozować zaburzenia osobowości, mogą towarzyszyć inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia jedzenia, ataki paniki czy nadużywanie lekarstw.

6. Ci, którzy czują się nieszczęśliwie ze swoją osobowością i poszukują pomocy, są większości spośród tych, należących do grupy B: borderline, histrionicznych i narcystycznych. Osoby antysocjalne, także z grupy B, wcześniej określane jako „psychopaci” trafiają najczęściej do więzienia. Ci z grupy A „żyją we własnym świecie” i rzadko poszukują pomocy specjalistycznej, a osoby ze zdiagnozowanymi paranoidalnymi zaburzeniami osobowości mogą być bardzo podejrzliwe i skarżące się. To zachowanie jest bliskie osobom z zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi z grupy C. Inni z grupy C są często zbyt bojaźliwi i zawstydzeni, by szukać pomocy.

7. Przyczyny są kombinacją tego co się dziedziczy i jest zapisane w mózgu oraz doświadczeń uzyskanych we wczesnym dzieciństwie. Eksperci różnią się w ustaleniach, co ma większy wpływ, ale wszyscy zgadzają się co do znaczenia obu tych elementów.

8. Cokolwiek jest przyczyną, przyjmuje się, że nieprzychylne traktowanie może zezłościć takie osoby. Nazywa się to „cyklem odrzucenia” i może stać się gdziekolwiek, gdzie ludzie z zaburzeniami osobowości są w relacjach z innymi.

9. Bezwiednie czy robiąc to w sposób niezamierzony, osoby z zaburzoną osobowością mogą wzbudzać w innych silne emocje. Profesjonaliści muszą mieć sposoby, by sobie z tym radzić, zazwyczaj poprzez tzw. superwizję. W niektórych podejściach, rozumienie tego co się dzieje jest częścią terapii. Pozostały personel natykając się na ludzi z tymi problemami, również potrzebuje sposobów na radzenie sobie z tymi złymi emocjami (złość, wrogość, bezużyteczność), które nie są w rzeczywistości ich własnymi.

10. Do dzisiaj nie ma w naszym kraju żadnego programu, który w sposób systemowy określałby, na jaką pomoc medyczną, psychologiczną lub socjalną mogliby liczyć pacjenci z zaburzeniami osobowości. W przestrzeni społecznej dostrzegane są jedynie fakty, których tłem są zaburzenia osobowości: m.in. samobójstwa, zaburzenia jedzenia, samookaleczenia, agresja, „znieczulica”.
Opracowane na podstawie tekstu ze strony: personalitydisorder.org.uk

Wróć do spisu treści