CBT - Zaburzenia Osobowości

Przejdź do treści
Ważniejsze podejścia psychoterapeutyczne, z którymi można się spotkać przy poszukiwaniu psychoterapii:
Psychoterapia psychoanalitycznaPoznawczo - behawioralnaDialektyczno - behawioralna
Oparta na mentalizacjiTerapia schematu
Psychoterapia poznawczo – behawioralna

łączy nurty koncepcji psychologii poznawczej, behawioryzmu i terapii poznawczej oraz behawioralnej.
Do tej nazwy, bardziej ogólnej, odnosi się kilka bliskich sobie podejść, m.in. terapia dialektyczno – behawioralna, terapia oparta na schemacie, terapia racjonalno – emotywna, racjonalna terapia zachowania.

Cechą wspólną tych podejść jest nacisk na zrozumienie tego co się czuje i robi. CBT zakłada, że to rozum wpływa na to, co ludzie czują i jak się zachowują, a nie czynniki zewnętrzne. To z czym na codzień się mierzymy jest tylko pretekstem do uaktywnienia myśli na swój temat. Problem powstaje wówczas, gdy te myśli stanowią ugruntowane i negatywne przekonanie o sobie, o swojej przyszłości, czy o innych. Modyfikacja tych przekonań, schematów jest zadaniem procesu terapeutycznego, w którym terapeuta i pacjent współpracują przy aktywności obu stron. W tym procesie już na początku określa się cel, nadaje strukturę i ustala ilość sesji. Terapia skupia się na teraźniejszości, zakłada planowaną aktywność pacjenta także poza godzinami sesji.
Wróć do spisu treści